Barndokumentärer

Låt barnen känna igen sej genom barndokumentären! Vi möter förskolebarn i olika situationer och får en inblick i deras vardag och intressen. Använd för igenkänning och identifikation. Filmerna är 3 min och indelade i teman.

  • Klicka på TVn i Bion för att se Barndokumentärerna
  • Utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra barns situation (…).
  • Utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.
  • Utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.
  • Utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att delta aktivt i samhället.

Arbeta i appen

Inspirera till samtal om egna erfarenheter och tankar, för att få inblick i andra barns situation och skapa empati och förståelse. Välj utifrån barnens intressen eller vad som är angeläget i stunden på förskolan. Använd dokumentärerna som inspiration i ett temaarbete t ex om djur, känslor eller hållbar utveckling.

Arbeta vidare

Prata om sådant som sker hemma t ex att om få ett syskon, hjälpa till med middagen eller om husdjur. Barnen får berätta om något de gjort för allra första gången, som att besöka tandläkaren eller gå till logopeden.