Härm-Elin

Härma dansen! Härm-Elin är en kaxig och dansant hermelin. Hon sätter igång barnens rörelseglädje. Hennes danser gestaltar såväl olika känslor som olika djur. Se mer i inspirationsfilmen.

 • Man hittar Härm-Elin i Bion, på Träds vänstra sida.
 • Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
 • Utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
 • Trött
 • Hungrig
 • Arg
 • Blyg
 • Rädd
 • Stolt
 • Glad
 • Ledsen
 • Frysa
 • Inte vilja
 • Ont
 • Orättvisa
 • Fågel
 • Elefant
 • Groda
 • Katt
 • Ko
 • Myra
 • Orm

Arbeta i appen

Använd dansprogrammen som underlag för rörelse, dans och rytmik. Arbeta själva fram en enkel form av analog programmering. Skapa egen koreografi med hjälp av symboler och tecken som representerar olika rörelser.

Arbeta vidare

Lyft också gärna Härm-Elins känslodanser utifrån den språkliga aspekten genom att prata om motsatser till känslorna.