Pekboken

Skapa egna foton med ljudinspelningar. Pekboken är ett verktyg för att både fota och spela in ljud på ett enkelt sätt. Klicka på frågetecknet eller på filmen här till höger, för en steg-för-steg-instruktion.

 • Klicka på boken ovanför Bion, på Träds vänstra sida.
 • Skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Utveckla både det svenska språket och det egna modersmålet/nationella minoritetsspråket om barnet har fler språk än svenska.
 • (…) Föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal.
 • Förbereda barnen för delaktighet och ansvar för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
 • Lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.
 • Ljud
 • Fota
 • Fotografera
 • Bilder
 • Bokhylla
 • Mapp

Arbeta i appen

Pekboken har flera användningsområden

Som ett verktyg för språklinlärning, låt barnen ta bilder och spela in ljud med lärplattan. Arbeta med underlaget för att stärka målspråket eller modersmålet. Att underlaget är skapat med egna ord och berättelser bidrar till lustfyllt lärande

Arbeta med hållbarhet genom att fotografera och spela in ljud på utflykten, fortsätt samtalet om det som väckt barnens intresse.

För att skapa sagor, dramatiseringar och sånger med bild och ljud. Exempel: Fotografera ett öra, ett öga och en mun. Sjung orden flera gånger vardera. Spela upp de tre sångerna samtidigt så skapas en flerstämmig sång om kroppsdelar.

Som ett dokumentationsverktyg för pedagoger. Dokumentera olika projekt eller gör ett personligt album att presentera på utvecklingssamtal för att visa barnens progression och utveckling.

För att ta ett interaktivt gruppfoto där pedagoger och barn presenterar sig. Vårdnadshavare kan också lämna ett meddelande vid inskolning.

Arbeta vidare

Skapa tillsammans samtidigt som den digitala kompetensen stärks. Låt barnen först rita en teckning. Låt dem därefter spela in en egen ritsaga för att ge liv åt teckningen i en berättelse.

Använd också gärna Pekboken som verktyg för dokumentation av barnens utveckling och progression till utvecklingssamtal.