Musik och ljud

Skapa och lek med ljud och musik.

 • Klicka på Träds stam, löv, svampar, blommor eller ruska löv från kronan för att höra toner, ljud och rytmer.
 • Klicka på glödlamporna i Holken för att skapa olika rytmer.
 • Få nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper.
 • Utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.
 • Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
 • Stam
 • Bark
 • Löv
 • Gren
 • Kvist
 • Knopp
 • Svamp
 • Rytm
 • Ton
 • Stark
 • Svag
 • Mörk
 • Ljus

Arbeta i appen

Upptäck ljuden som skapas av Träds rörelser och i det omkringliggande området. Trumma, svajpa och klicka på skärmen. Genom att gå från natt till dag finns möjlighet att jämföra olika ljud.

Arbeta vidare

Fortsätt att utforska ljud. Hur låter det när man trummar på olika material? Fånga upp tankar kring varför det låter på olika sätt. Skapa egna musikinstrument och bilda en orkester där olika ljud finns representerade.

Utforska mer om ljud musik med hjälp av funktionen Dansprogrammering.