Kol-Erik

Rimma, sjung och dansa med Kol-Erik! Kol-Erik är den coola koltrasten i Tripp, Trapp, Träd. Han älskar att leka med språket och uppmuntrar barnen till gemensam sång.

  • Kol-Erik bor i Bion, på vänstra sidan om Träd. Klicka på Tripp och Trapp under temat ”Matematik”
  • Utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
  • Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmågan att leka med ord (…)
  • Leka med språket
  • Rimma

Använd Kol-Erik som inspiration för att arbeta med rim och ramsor om stora och små saker i barnens intresse och närhet. Se mer i inspirationsfilmen.

Experimentera med språket genom att undersöka ord och ljud. Vilka ord rimmar och vilka rimmar inte? Välj ut fyra ord där ett inte rimmar. Vilket ska bort?