Sjön och stranden

Undersök sjön och stranden! Leta efter småkryp under stenar eller spela på vattnet, blommorna och cykeln. Fyll på med regnvatten om sjön sinar.

 • Klicka på sjön och undersök området.
 • Klicka på årstidskylten till vänster om Träd för att växla årstid.
 • Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.
 • Förståelse för samband i naturen och naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • Skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Vatten
 • Is
 • Ånga
 • Flytande form
 • Fast form
 • Sten
 • Nyckelpiga
 • Fisk
 • Skalbagge

Arbeta i appen

Undersök sjön, vattnets kretslopp och form under olika årstider. Leta småkryp under stenar, spela på vattnet, blommorna och cykeln. Fyll sjön med regnvatten när den sinar. Vad finns under stenarna beroende på årstid? När kommer djuren fram? Vidrör dammen. Vilka ljud kännetecknar vilken årstid? Prata om vad som saknas eller tillkommer beroende på årstid.

Arbeta vidare

Uppmärksamma prepositioner i undersökandet av naturen: lyft på stenar, leta småkryp under dem och hitta fiskar i vattnet. Med hjälp av ord som över, under, framför, bakom blir samtalet språkutvecklande.

Använd sjön och stranden som inspiration till ett naturvetenskapligt utforskande av närmiljön. Leta och undersök vilka insekter, maskar och andra småkryp som finns under stenar och löv i den verkliga världen.

Arbeta vidare kring insekters viktiga roll i ekosystemet t ex att de pollinerar blommor så att vi får frukt, grönsaker och annan mat.

Arbeta med vattnets kretslopp. Allt som lever behöver vatten. När använder du vatten under en dag? Vad händer med vattnet som spolas ner i toaletten eller i avloppet? Hur kan vi ta hand om vattnet?