Kalejdoskopet

Lek med mönster och ljud! Med hjälp av lärplattans kamera skapas ett matematiskt mönster som förändras med hjälp av knapparna på höger sida. Experimentera med ljudet genom att dra med fingret över skärmen.

  • Klicka på dörren längst ner vid Träds fot för att komma till Kalejdoskopet.
  • Klicka på trollstaven för att komma till Skrattspegeln, i Kalejdoskopet.
  • Utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
  • Utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.
  • Utveckla fantasi och föreställningsförmåga.
  • Fraktal
  • Kalejdoskop
  • Jaget
  • Självbild
  • Mönster

Arbeta i appen

Utforska former, mönster och färgspel genom att projicera kalejdoskopet på storskärm och skapa ett magiskt rum. Navigera med de färgade cirklarna för att skapa fler eller färre fraktaler.

Experimentera med bilden. Vänd kamerans objektiv mot eller från ansiktet. Vad händer när man rör på lärplattan jämfört med när den är stilla?

Skapa egna kalejdoskop. Experimentera med bild och ljud genom att dra med fingrarna över skärmen.

Undersök ljudet när fingrarna svajpar snabbt eller långsamt på skärmen. Träna finmotorik genom att följa olika mönster med fingrarna.

Arbeta vidare

Gå ut och leta efter verkliga fraktaler. Exempel på naturligt sönderbrutna mängder i naturen är till exempel en kotte, en snöflinga och ringar på vatten.

Rita ett eget kalejdoskop med hjälp av lärplattan. Ta en skärmdump. Skriv ut och färglägg. Gör egna mönster i cirkelform. Inspireras gärna av mandalor.

Gör grimaser för att gestalta olika känslor. Inspireras av Skrattspegeln.