Memory

Träna minnet med Memory! Både minne och ordförråd kan utvecklas genom att spela memory. Spela med appens kortlekar eller skapa egna personliga fotografier med tillhörande ljud. Ljudinspelningarna går att tillämpa på ordinlärning.

 • Spelet finns på Träds vänstra sida, längst ner vid lådorna.
 • Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
 • Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.
 • Utveckla både det svenska språket och det egna modersmålet/nationella minoritetsspråket om barnet har fler språk svenska.
 • Lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.
 • Memory
 • Minnas
 • Par
 • Engelska
 • Bild
 • Ljud

Arbeta i appen

Tre färdiga spel finns som exempel på hur memory kan träna språkutveckling (djur), enstaviga ord (bil) och för att se sammanhang (frukt). För att skapa ett personligt spel: fota och spela in ljud med lärplattans kamera och mikrofon. Memory fungerar på samma sätt som Pekboken gör. Klicka på frågetecknet för instruktioner.

Klicka på visselpipan för att spela. Klicka på de runda knapparna längst ner för att individanpassa spelet och för att välja antal kort för respektive spel

Skapa ett memory där barnen väljer och fotar egna saker, som ett sätt att stärka sin identitet och träna på att respektera andras intressen.

Arbeta vidare

Rita ett eget memory-spel på papper. Sätt upp lappar med ord på saker och möbler på förskolan, på fönster, bord, stolar osv för att ge barnen möjlighet att se ordbilderna.