Dansprogrammering

Dansa tillsammans med Härm-Elin. Dansa eller koreografera egna danser tillsammans med Härm-Elin. Hennes rörelser är inspirerade av djur, som elefanter och fåglar.

 • Klicka på Holken på Träds högra sida för att hitta till Dansprogrammering.
 • Utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
 • Utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
 • Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
 • Holk/ Fågelholk
 • Härma
 • Hermelin
 • Dance moves/ Dansrörelser
 • Elefant
 • Snäcka/ Snigel
 • Groda
 • Kanin
 • Myra
 • Orm
 • Fågel
 • Högtalare
 • Glödlampa

Arbeta i appen

Anta Härm-Elins utmaning och försök att dansa likadant som hon gör. Anpassa tempot till barngruppen genom att programmera såväl rytm som dansrörelser. Klicka på cirklarna nedanför Härm-Elin för att koreografera egen danskombination. Klicka på högtalarna och glödlamporna för att växla musik eller byta färg.

Arbeta vidare

Skapa egna dansrörelser utifrån ett ”följa John”-upplägg där barnen bestämmer rörelser som övriga härmar. Uppmuntra till alternativa rörelser som föreställer till exempel känslor eller transportmedel.