Ben Rangel

Ben Rangel är ett problemlösande, känslosamt skelett. Han gör barnen medvetna om vilka olika sorters känslor, mat, teknik, djur och kroppsdelar det finns. Han gör också barnen delaktiga när de gissar och löser kluriga problem, t ex kring källsortering eller att välja kläder efter väder.

  • Ben Rangels program finns i Bion, på vänster sida om Träd.
  • Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.
  • Få förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga.
  • Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Arbeta i appen

Låt programmen bli hörförståelseövningar. Använd programmen i syfte att skapa egna gissningslekar. Pausa programmet och fråga barnen vad de tror finns i lådan. Eller använd programmen som underlag för samtal. Vilka känslor finns det? Hur påverkar de olika känslorna mig och andra personer?

Ben Rangel finns även som radioavsnitt där han gissar om både djur och känslor.