Teckenspråkstolkat

Det finns flera teckenspråkstolkade program som vänder sig till döva och hörselskadade barn. I dokumentärerna får vi följa barn som gör något för första gången. Barnen i programmen tecknar själva teckenspråket.

  • Utveckla svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk.

Tripp Trapp Träd säsong 1 teckenspråkstolkat vänder sig till döva och hörselskadade barn i förskolan. I programmen finns en dokumentärdel på teckenspråk där vi får följa barn där de gör något för första gången; ”Levi lär sig cykla”, ”Enya går och klipper sig hos frisören”. De dokumentära inslagen på teckenspråk är dubbade så att programmen även är tillgängliga för hörande barn.

Det övriga innehållet i programmet med koltrasten Kol-Erik och godnattsagorna är teckenspråkstolkat.

Ikon Teckenspråkstolkat