Radiomagasin

Lyssna på radiomagasinen med programledaren Baura som samtalar med barn. Lyssna också på specialskrivna låtar och nyskrivna sagor. Välj radioprogram utifrån tema. Klicka på ”i” (som i information) för att få mer information om innehållet. Varje avsnitt är tio minuter långt.

 • Alla radiomagasin finns både i Bion, på Träds vänstra sida, och uppe hos Ugglan i trädkronan.
 • Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation (…).
 • Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.
 • Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livs¬frågor i vardagen.
 • Utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att delta aktivt i samhället.
 • Känsla
 • Jaget
 • Uppfinning
 • Kropp
 • Rutiner
 • Dygn
 • Djur
 • Matematik
 • Mat

Arbeta i appen

Förbered barnen inför lyssnandet. Vilka inre bilder ger lyssnandet? Ett aktivt lyssnande kan se ut på olika sätt.

Arbeta vidare

Väck lusten att lära genom gemensam reflektion. Vad såg barnen i den digitala världen? Jämför det upplevda med barnens egna erfarenheter för att uppnå delaktighet och medbestämmande.

Programmens teman väcker intresse, fantasi och igenkänning, som att få ett syskon eller uppleva orättvisa, och även inlevelse och inblick i hur varierande livet kan vara. Utnyttja tillfället att prata om vardagliga upplevelser som att klä på sig, gå till förskolan och vara ledsen.

Ta del av hur andra barn tänker och lever. Prata om vad barnen i programmet berättar. Ge varandra utrymme att uttrycka tankar och uppmuntra till att lyssna på varandra.