Arbeta med teman

Mediatyperna är indelade i olika teman. Dessa finns i trädkronan hos Ugglan och Sångfågeln. De finns även i Bion och går där att sortera på teman genom att klicka längst ner till höger. Programmen finns kopplade till flera olika teman samt teckenspråkstolkning och lätt svenska.

Från Lpfö18 om en likvärdig utbildning

”Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.”

Från LpFö18 Om omsorg, utveckling och lärande

”Förskolans arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.”

Från Lpfö18 om hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

”Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.”

Temaarbete i förskolan ger lärandet en helhetsbild och mångsidighet; att leka, lära, utforska och skapa i ett sammanhang.

  • Formulera ett årshjul för att ge överblick åt årets alla aktiviteter. Vilka teman passar att upptäcka och undersöka i Tripp, Trapp, Träd-världen parallellt med utflykter och studiebesök, i naturen eller fantasin?
  • Rama in det tematiska området i uppdrag. Vad ska upptäckas och undersökas, och i vilket syfte?
  • Planera utifrån syftet. Det centrala är barnens erfarenhet och intresse. Förbered aktiviteter där alla sinnen blir verktyg till upplevelser. Låt barnen interagera med den digitala miljön och andra miljöer.
  • I upplevelsebaserat lärande kan det finnas en fördel att utgå från den digitala världen och därefter göra temat levande i samma miljö på nytt ställe, till exempel i en skog eller vid en sjö. Tripp, Trapp, Träd-världen kan ge den förförståelse eller nyfikenhet som behövs för en likartad utgångspunkt för alla barn. Fortsätt gärna det lärande samtalet efter utflykten för att visa på detaljer och exempel i världen där Tripp, Trapp och Träd håller till.
  • Variera aktiviteterna genom att planera för såväl styrda som fria sådana. Låt barnen upptäcka på egen hand, i egen takt, och med samtalet som grund. I appen varieras arbetssätten per automatik, med tittande, lyssnande, interaktion, sång och skapande.
  • Barnens delaktighet är central för intresse och motivation. Ta därför gärna med barnen i planeringen eller var lyhörd för leken och vad de bearbetar i den. Överraska gärna barnen under upptäckandets gång för att hålla spänningen uppe och ladda innehållet med förväntan.

Tema: Hållbart

Tema Hållbart har en egen symbol bland mediaklippen i appen, jordklotssymbolen. Här samlas klipp som inkluderar de tre perspektiven inom hållbar utveckling; ekologisk, social och ekonomisk. Eftersom hållbar utveckling är ett brett ämnesområde går det givetvis att hitta användbart material även under andra teman i appen. Klippen med karaktärerna Råtta och Härm-Elin kan användas för att jobba med hållbarhet kring hälsa, motorik och rörelse.

Flera av appens interaktiva aktiviteter kan också användas i ett tema kring hållbar utveckling t ex Pekboken och Memory där eget material kan skapas. Utforska kretslopp och ekologiska samband med väder- och årstidsfunktionerna eller biologisk mångfald med de magiska småkrypen.

Förslag på samtalsfrågor: När använder du vatten? Varför sorterar vi sopor? Vad händer i en kompost? Var kommer mat ifrån från början? Hur kan vi hjälpa varandra för att må bra?

Tema: Trafik

Förslag på samtalsfrågor: Hur kommer du till förskolan; med bil, buss, promenad eller cykel? Behöver ni gå över någon gata? Varför är det bra med reflexer när det är mörkt?

Tema: Första gången

Förslag på samtalsfrågor: Hur känns det att göra något för första gången? Berätta om första gången du gick till tandläkaren, slutade med napp eller klippte håret.

Tema: Mat

Förslag på samtalsfrågor: Brukar du hjälpa till att laga mat? Vad gör du då? Vad tycker du om att baka? Var kommer maten ifrån från början, t ex äpplen, mjölk och ägg.

Tema: Årstider

Förslag på samtalsfrågor: Hur märks årstiderna? Vad kan du göra när det är sommar/vinter? Vilka kläder passar till olika årstider?

Tema: Här är jag

Förslag på samtalsfrågor: Vilka bor hemma hos dig? Har du en favoritsak, vilken? Vilken är den godaste maten som du har ätit?

Tema: Uppfinningar

Förslag på samtalsfrågor: Hur kan en uppfinning se ut? Vad finns det för uppfinningar på förskolan? Vilka nya uppfinningar behövs, tycker du?

Tema: Kroppen

Förslag på samtalsfrågor: Vilka rörelser kan du göra med din kropp? Hur känns det att växa? Vad händer i kroppen när du växer?

Tema: Rutiner

Förslag på samtalsfrågor: Vad brukar du göra en vanlig morgon hemma? Vad gör du när du går hem från förskolan? Vad brukar du göra på kvällen när du ska sova?

Tema: Känslor

Förslag på samtalsfrågor: Vilka glada känslor finns det? Berätta om dem. Vad brukar du göra när du är ledsen? Vilka känslor tror du att djur kan ha?

Tema: Djur

Förslag på samtalsfrågor: Har du ett favoritdjur, vilket? Var sover djur som bor i naturen? Hur pratar djur med varandra?

Tema: Matematik

Förslag på samtalsfrågor: Hur många rutiga och randiga klädesplagg har du på dig idag? Leta upp en stor låda. Testa att sitta på, i och under den. Lyft också uttrycken långt och kort genom att låta barnen hoppa.