Tillgänglighet

Här beskrivs appens tillgänglighetsprogram, vart man hittar dom, koppling till Lpfö18 samt tips för den pedagogiska verksamheten.

Teckenspråkstolkat

Det finns tolv teckenspråkstolkade program som vänder sig till döva och hörselskadade barn. I dokumentärerna får vi följa barn som gör något för första gången. Barnen i programmen tecknar själva teckenspråket.

  • Utveckla svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk.

Tripp Trapp Träd säsong 1 teckenspråkstolkat vänder sig till döva och hörselskadade barn i förskolan. I programmen finns en dokumentärdel på teckenspråk där vi får följa barn där de gör något för första gången; ”Levi lär sig cykla”, ”Enya går och klipper sig hos frisören”. De dokumentära inslagen på teckenspråk är dubbade så att programmen även är tillgängliga för hörande barn.

Det övriga innehållet i programmet med koltrasten Kol-Erik och godnattsagorna är teckenspråkstolkat.

Ikon Teckenspråkstolkat

Lätt svenska

Tripp, Trapp, Träds radio- och tv-magasin på lättare svenska syftar till att inkludera alla barn oavsett var man befinner sig i den språkliga utvecklingen. I programmen finns en tydlig röd tråd som innebär mer repetition och igenkänning, återkommande ord och begrepp, samt ett långsammare tempo.

Uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling.

Programmen har teman som skapar igenkänning. Beroende på var i språkutvecklingen barnen befinner sig kan förförståelse inför tittandet och lyssnandet vara lämpligt, som att prata om programmens innehåll och lyfta nya ord och begrepp. Pausa programmen, vid behov, för att samtala om det som sker. Titta också gärna flera gånger på samma program för att uppnå djupare förståelse.

Förslag på samtalsfrågor: Vad gör du när du fryser? Hur känns det att vara trött? Berätta om en gång när du slog dig!

Lättsvenska ikon